اعدام برای 2 همدست در تجاوز به دختر جوان

به گزارش وبلاگ چارگون، دو مرد که دختری را به خانه کشانده و به او تجاوز کرده بودند، بعد از چندین جلسه بازپرسی و محاکمه به اعدام محکوم شدند.

اعدام برای 2 همدست در تجاوز به دختر جوان

به گزارش شرق، دختری سال 97 با ارائه شکایتی به مأموران پلیس مدعی شد از سوی دو مرد مورد تجاوز قرار گرفته است. او گفت: دو مرد جوان که گفتند دایی و خواهرزاده هستند، اعتماد من را جلب کردند. وقتی سوار ماشینشان شدم مقابل یک خانه توقف کردند، به محض اینکه پیاده شدم، من را به زور وارد خانه کردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند و بعد تجاوز کردند.

با توجه به شرایط ویژه جسمی ای که این دختر داشت، بلافاصله بازپرس کشیک او را به پزشکی قانونی معرفی کرد و در همین حین پرونده با توجه به مطرح شدن جرم تجاوز به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

با توجه به نامه ای که بازپرس برای پزشکی قانونی نوشته بود، دختر معاینه پزشکی شد. پزشکی قانونی گفت جراحاتی روی بدن دختر جوان وجود دارد که نشان می دهد او درگیر شده و قصد مقاومت داشته است. دست های دختر جوان خراشیده شده و در قسمتی از پاهایش هم زخم های عمیق وجود دارد. همچنین آثاری روی بدن این دختر وجود دارد که نشان می دهد احتمالا به او تعرض شده است؛ اما به دلیل اینکه دختر جوان دیر مراجعه کرده، آثار قطعی از بین رفته است. بااین حال شرایط جسمی او تعرض را تأیید می کند.

با توجه به این نظریه بود که دختر جوان مورد سؤال قرار گرفت. او این بار در برابر قضات شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران ایستاد و گفت: من در تلگرام با جوانی به نام نیما آشنا شدم. او بعد از آشنایی به من زنگ زد و قرار گذاشتیم همدیگر را ببینیم. روز قرار با ماشین دنبال من آمد، بعد گفت دایی اش رامین هم می خواهد با ما بیرون بیاید. سر راه دایی اش را سوار کرد و همین طور که داشتیم با هم صحبت می کردیم تا بیشتر آشنا شویم، رامین گفت باید به خانه برود و لباسش را عوض کند، بعد به رستوران برویم.

این دختر در ادامه گفت: من گفتم دیرم می شود و باید زود برگردم، اما رامین اصرار کرد و گفت سر کار بوده و نمی تواند با لباس کار به رستوران برود. گفت خیلی زود حاضر می شود. وقتی مقابل در خانه رسیدیم، رامین پیاده شد. در را باز گذاشت و یکدفعه نیما به داخل پارکینگ پیچید، من ترسیدم و پرسیدم کجا می روی، گفت نترس بیا. بعد بازوهایم را گرفتند و به زور به داخل خانه هل دادند. رامین من را مورد تعرض قرار داد و بعد نیما آمد و او نیز به من تجاوز کرد. من خیلی حالم بد بود که رامین دوباره به من تجاوز کرد. آنها تهدید کردند اگر شکایت کنم، من را می کشند و به خانواده ام آسیب می زنند. همان لحظه تصمیم گرفتم به رابطه ام با نیما ادامه دهم، چون دیگر برایم مهم نبود که کشته شوم. فقط می خواستم شکایت کنم و کسی به دادم برسد. رابطه ام را با نیما ادامه دادم تا او خیالش راحت شود من شکایت نمی کنم و از این طریق پلیس بتواند او را گیر بیندازد.

بازداشت متهم اول

با توجه به ردی که دختر جوان به دادگاه داد، قضات از پلیس خواستند تا دستگیری نیما را به طور خاص در دستور کار قرار دهد. مدت کوتاهی بعد از این شکایت بود که نیما بازداشت شد. او در بازپرسی ها انکار کرد که نامش نیماست. وقتی مأموران بررسی بیشتری کردند متوجه شدند او درباره اسمش به دختر جوان دروغ گفته و نام واقعی او سیامک است. او گفت من نامم را دروغ گفتم تا اگر دختر جوان شکایت کرد، بتوانم هویتم را انکار کنم، اما پلیس متوجه شد.

او همچنین گفت نمی داند مردی که دختر جوان از او به عنوان دایی سیامک صحبت می کند کیست. بعد از یک هفته بازپرسی پایان سیامک لب به اعتراف گشود و گفت: رامین دایی من نیست. او را از مدت ها قبل می شناسم. من متولد 78 هستم و تفاوت سنی من و رامین 20 سال است، اما با هم دوستان خوبی بودیم.

متهم گفت: رامین با تهدید من را وادار کرد با دختر جوان که به تازگی با او آشنا شده بودم، سراغ او بروم. رامین آدم خلافکاری بود و من از او می ترسیدم. وقتی به زور از من چنین کاری را خواست، چاره ای نداشتم به جز اینکه قبول کنم. روز حادثه با دختر جوان قرار گذاشتم. سوار ماشین شدیم و من گفتم دایی ام هم می خواهد تو را ببیند و رامین را به عنوان دایی ام معرفی کردم تا دختر شک نکند. رامین سوار ماشین شد و بعد از اینکه با دختر جوان آشنا شد، پیشنهاد یک شام دورهمی در رستوران داد و بعد هم گفت باید لباس هایش را عوض کند. او ریموت در پارکینگ را داشت، به محض اینکه به در خانه رسیدیم، به من گفت داخل پارکینگ بپیچم و جلوی دختر را بگیرم که فرار نکند. دختر جوان ترسیده بود و می خواست فرار کند، من جلویش را گرفتم و بعد هم رامین او را به زور داخل خانه کشاند و مورد تجاوز قرار داد.

سیامک درباره اینکه چرا خودش به دختر جوان تجاوز کرد، گفت: من نمی خواستم این کار را بکنم. رامین با شمشیر به سراغم آمد و گفت نمی خواهد اگر گرفتار شد تنها باشد و من را هم وادار کرد به دختر جوان تعرض کنم. دختر جوان به ما قول داد که به پلیس خبر نمی دهد و حتی گفت عاشق من شده است.

بازداشت متهم دوم

با توجه به اطلاعاتی که سیامک به مأموران داد، رامین شناسایی و بازداشت شد. مأموران در تجسس هایی که از خانه رامین انجام دادند متوجه شدند او یک خلافکار حرفه ای است و تعداد زیادی مدرک شناسایی متعلق به شهروندان دیگر را در خانه او کشف کردند. همچنین تعیین شد رامین با یکی از مدارک شناسایی حساب بانکی هم باز کرده و کارهای خلاف را با آن حساب بانکی انجام می دهد.

وقتی متهم بازپرسی شد، درباره مدارک شهروندان که پیدا شده بود، گفت: من در کار جعل بودم و با مدارک شناسایی کار می کردم و این مدارک را هم از یک زندانی خریداری کردم. آن زندانی بعدها در زندان فوت شد.

پلیس متوجه شد رامین فردی سابقه دار است که از سال ها قبل چندین بار به اتهام سرقت و کلاهبرداری و شرارت به زندان افتاده و حبس کشیده است.

وقتی رامین درباره تجاوز به دختر جوان بازپرسی شد، اتهام را انکار کرد و گفت: من چنین کاری نکردم و سیامک و دختر جوان درباره من دروغ می گویند.

وقتی رامین همه چیز را انکار کرد، مأموران درصدد جمع آوری ادله بیشتر برآمدند و تماس های رامین با سیامک را بررسی کردند؛ متن پیامک های ارسالی این دو به همدیگر نشان می داد که رامین از سیامک خواسته تا با او همدستی کند. او می دانست اگر گیر بیفتد مجازات این کارش چیست، اما باز هم اصرار کرده که سیامک دختری را برای تجاوز به او معرفی کند.

شکایت جدید

در این میان دو شکایت جدید به مأموران ارائه شد؛ یکی از این شاکیان زنی بود که مدارکش سرقت شده و با نام او حساب بانکی جعلی درست کرده بودند و شکایت دیگر از سوی دختر جوانی مطرح شد که مدعی بود مورد تجاوز قرار گرفته است. این دختر گفت: مدت زیادی از ماجرا گذشته و من هیچ مدرکی ندارم، اما سیامک و رامین من را هم ربودند و مورد تعرض قرار دادند.

در حالی که پرونده برای رسیدگی آماده می شد، دختر دوم شکایت خود را پس گرفت و گفت هیچ شکایتی ندارد و خواستار مختومه شدن پرونده شد. به این ترتیب پرونده سیامک و رامین به اتهام آدم ربایی، تجاوز با عنف و اکراه و سرقت، منجر به صدور کیفرخواست شد.

دختر جوان که شکایت اول را مطرح کرده بود، در دادگاه حاضر شد و یک بار دیگر هرچه را اتفاق افتاده بود، توضیح داد، اما دختر دوم که شکایت خود را پس گرفته بود، در دادگاه حاضر نشد. شاکی سوم نیز با توجه به سرقت مدارکش درخواست مجازات برای رامین کرد.

هرچند رامین تجاوز را انکار کرد و سیامک هم مدعی شد اگر تجاوز نمی کرد به دست رامین کشته می شد، اما دادگاه هر دو متهم را مجرم تشخیص داد و به جرم تجاوز به عنف به اعدام با طناب دار محکوم کرد.

همچنین هر دو متهم درخصوص اتهام آدم ربایی مجرم شناخته و به هشت سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این رامین به خاطر وارد کردن آسیب بدنی به دختر جوان حین تعرض به پرداخت دیه نیز محکوم شد. رامین که شاکی دیگری برای سرقت مدارک شناسایی داشت، در این خصوص نیز به سه سال حبس محکوم شد. او درباره دومین شاکی خود که دختری جوان بود و ادعای تعرض کرده بود، به دلیل نبود ادله کافی تبرئه شد.

این حکم از سوی شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران به متهمان ابلاغ شده و 20 روز فرصت تجدیدنظر خواهی دارد.

منبع: فرارو

به "اعدام برای 2 همدست در تجاوز به دختر جوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعدام برای 2 همدست در تجاوز به دختر جوان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید